Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/psychologiareligii.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Wczesne leczenie inwazyjne a selektywne leczenie inwazyjne w ostrych zespołach wieńcowych ad 5 – Psycholog religii
Skip to content

Wczesne leczenie inwazyjne a selektywne leczenie inwazyjne w ostrych zespołach wieńcowych ad 5

2 lata ago

526 words

Terapia medyczna przy wypisie była podobna w grupie przypisanej do wczesnej strategii inwazyjnej i grupie przypisanej do selektywnej inwazyjnej strategii, z wyjątkiem zastosowania klopidogrelu (odpowiednio 61 procent vs. 49 procent). Częstość stosowania statyn przy wypisie była bardzo wysoka w obu grupach (odpowiednio 90% i 94%). Pierwotny punkt końcowy
Rycina 1. Rycina 1. Szacunki Kaplan-Meier skumulowanej częstości złożonego pierwotnego punktu końcowego zgonu, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego lub rehospitalizacji z powodu objawów zatok w ciągu jednego roku. Wskaźnik złożonego pierwotnego punktu końcowego w ciągu jednego roku wynosił 22,7% w grupie przypisanej do wczesnej strategii inwazyjnej i 21,2% w grupie przypisanej do selektywnej strategii inwazyjnej (ryzyko względne, 1,07, przedział ufności 95%, 0,87 do 1,33; P = 0,33).
Tabela 3. Tabela 3. Skumulowana szybkość złożonego pierwotnego punktu końcowego i jego składników w ciągu jednego roku po randomizacji. Sześciu pacjentów straciło kontakt z pacjentem przed upływem roku. Łącznie 263 pacjentów (137 pacjentów w grupie wczesnej strategii inwazyjnej i 126 pacjentów w grupie z selektywną inwazyjną strategią) osiągnęło pierwszorzędowy punkt końcowy. Krzywe Kaplana-Meiera dla pierwszorzędowego punktu końcowego przedstawiono na rycinie 1. Szacowana roczna skumulowana częstość zdarzeń wyniosła 22,7 procent w grupie wczesnej strategii inwazyjnej i 21,2 procent w grupie przypisanej selektywnej inwazyjnej strategii (ryzyko względne, 1,07, przedział ufności 95%, 0,87 do 1,33, P = 0,33) (tabela 3). Roczna śmiertelność wynosiła 2,5% w obu grupach (względne ryzyko, 0,99, 95% przedział ufności, 0,49 do 2,00, P = 0,97). Skumulowane ryzyko zawału serca w ciągu jednego roku po randomizacji było istotnie wyższe w grupie wczesnej strategii inwazyjnej (15,0 procent vs 10,0 procent, ryzyko względne, 1,50, przedział ufności 95%, 1,10 do 2,04, P = 0,005). Rehospitalizacja była rzadsza w grupie wczesnej strategii inwazyjnej (7,4 procent vs 10,9 procent, względne ryzyko 0,68, 95 procent przedziału ufności, 0,47 do 0,98, P = 0,04).
Ryc. 2. Oszacowane częstości i względne ryzyko pierwotnego punktu końcowego złożonego kompozytów, niezakończonego zgonem zawału mięśnia sercowego lub rehospitalizacji z powodu objawów zatok w ciągu jednego roku, według podgrupy. Częstotliwość pierwszorzędowych punktów końcowych w ciągu jednego roku po randomizacji została oszacowana na podstawie krzywych Kaplana-Meiera.
Kilka podstawowych cech klinicznych zbadano pod kątem potencjalnych skutków w analizie podgrup. Względne ryzyko nie różniło się między głównymi podgrupami określonymi w zależności od wieku, płci, obecności lub braku cukrzycy, obecności lub braku odchylenia odcinka ST lub poziomu troponiny sercowej T (ryc. 2).
Zawał mięśnia sercowego
Kategorie wielkości zawału według maksymalnego poziomu CK-MB przedstawiono w Tabeli 3. Wskaźnik zawału mięśnia sercowego wśród pacjentów z najwyższym poziomem CK-MB od jednego do trzech razy powyżej górnej granicy normy był istotnie wyższy we wczesnej inwazyjnej strategii grupy niż w grupie przypisanej do selektywnej inwazyjnej strategii (7,2 procent vs. 4,6 procent, P = 0,05). Częstość zawału mięśnia sercowego związana z przezskórną interwencją wieńcową lub pomostowaniem aortalno-wieńcowym była również istotnie wyższa w grupie wczesnej strategii inwazyjnej (11,3 procent vs
[hasła pokrewne: poradnia endokrynologiczna dla dzieci, parafia łomna, apteka internetowa chrzanów ]
[przypisy: neurolog dziecięcy radom, parafia łomna, nfz bydgoszcz ekuz ]

0 thoughts on “Wczesne leczenie inwazyjne a selektywne leczenie inwazyjne w ostrych zespołach wieńcowych ad 5”