Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/psychologiareligii.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Mutant wirusa zapalenia wątroby typu B związany z epidemią zapalnego zapalenia wątroby ad 5 – Psycholog religii
Skip to content

Mutant wirusa zapalenia wątroby typu B związany z epidemią zapalnego zapalenia wątroby ad 5

2 lata ago

545 words

Tak więc, u osób chronicznie zakażonych tym szczepem można stwierdzić cięższą i postępującą chorobę wątroby. Ponadto zaobserwowano, że u noworodków przewlekle zakażonych HBV typu dzikiego wystąpiły różne mutacje w regionie przedwzmacniacza prowadzące do eliminacji otwartej ramki odczytu i braku wytwarzania HBeAg. Dlatego też możliwe jest, że te mutacje lub brak HBeAg daje biologiczną przewagę pod względem przeżycia i trwałości przenoszących je genomów wirusowych. Równolegle z poprzednimi obserwacjami, wykazaliśmy, że wariant HBV z mutacją G-to-A przy nukleotydzie 1898, powodujący kodon stop w otwartej ramce odczytu i dodatkową mutację G-to-A nukleotydu 1901 związane z epidemią piorunującego zapalenia wątroby typu B. Epidemia ta była niezwykła ze względu na wyjątkowo ciężki przebieg ostrego zakażenia HBV prowadzącego do 100% umieralności w ciągu kilku dni po niewydolności wątroby i nerek. Wykazano, że inne czynniki hepatotropowe, w tym wirus zapalenia wątroby typu D, nie odgrywają roli w epidemii.5 Ponadto przeciwciała przeciwko antygenom wirusa zapalenia wątroby typu C były niewykrywalne zarówno u źródła pacjenta, jak i u pięciu pacjentów z piorunującym zapaleniem wątroby. Nie byliśmy również w stanie wykryć genomów wirusa zapalenia wątroby typu C w surowicy tych pacjentów, stosując metodę PCR z odwrotną transkrypcją (dane niepokazane). Opisany tutaj wariant HBV był biologicznie kompetentny i zakaźny in vivo, a nie tylko wadliwy wirus powstający podczas przewlekłego zakażenia HBV. Nasze obserwacje są zgodne z odkryciem, że produkcja HBeAg nie jest niezbędna w zakaźnym cyklu życiowym wirusa zapalenia wątroby kaczej. Ponadto, ostatnio wykazaliśmy, że HBV niosący mutację wstępną prowadzącą do kodonu stop był w pełni zdolny do wytwarzania zakaźne cząstki Dane w warunkach in vitro.32
Obecność kodonu stop w regionie pierwotnym DNA HBV wyizolowanym od źródła epidemii jest zgodna z brakiem HBeAg, jak również z obecnością anty-HBe u tego pacjenta. Natomiast czterech z pięciu pacjentów z piorunującym zapaleniem wątroby było seropozytywnych w kierunku HBeAg. Jednym z możliwych wyjaśnień tego odkrycia jest to, że wewnątrzkomórkowe cząstki rdzenia mogą być uwalniane w wyniku masywnej martwicy komórek wątrobowych, co odpowiada immunoreaktywności HBeAg; antygen rdzeniowy wirusa zapalenia wątroby typu B w niedektywnej lub częściowo zdegradowanej formie jest wykrywalny za pomocą obecnie dostępnego testu na obecność HBeAg i będzie rejestrowany jako wynik dodatni.33 Znaczenie sekwencji typu dzikiego (G zamiast A w nukleotydzie 1898) w jednym z trzy klony HBV od Pacjenta nie są jasne. Jest możliwe, że pacjent ten miał mieszankę szczepów wirusowych albo z koinfekcji, albo z powrotu mutanta do sekwencji typu dzikiego podczas replikacji wirusa.
Obecnie biologiczne znaczenie tych dwóch unikatowych mutacji precorowych w regionie precore nie jest dobrze zrozumiałe. Ich rola w wytwarzaniu zmutowanego szczepu HBV prowadzącego do bardziej piorunującego przebiegu zapalenia wątroby typu B będzie wymagać dalszych badań. Niedawno genom izolatu HBV niosącego te dwie precorowe mutacje od pacjenta z przewlekłą chorobą wątroby został całkowicie zsekwencjonowany i nie zaobserwowano innych ważnych mutacji.28 Możliwe jest, że inne mutacje w obrębie genomu wirusowego oprócz opisanych tutaj (Figa
[hasła pokrewne: bisocard cena, przychodnia paprocany, parafia rzuchowa ]

0 thoughts on “Mutant wirusa zapalenia wątroby typu B związany z epidemią zapalnego zapalenia wątroby ad 5”