Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/psychologiareligii.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Czy wysokoopłacalne plany zdrowotne zagrażają jakości opieki – Psycholog religii
Skip to content

Czy wysokoopłacalne plany zdrowotne zagrażają jakości opieki

2 lata ago

495 words

Pracodawcy borykający się z rosnącymi kosztami opieki zdrowotnej wdrażają swoją strategię w erze post-managed-care – przesunięcie kosztów i odpowiedzialności na konsumenta. Jak opisuje Robinson w tym wydaniu czasopisma (strony 1199-1202), zmiana ta prawdopodobnie zostanie przyspieszona przez rozprzestrzenianie się rachunków oszczędnościowych, które mają zachęcić nawet 25% ubezpieczonych Amerykanów do zapisania się na wysokie stanowiska. Zdecydowane plany zdrowotne do końca dekady. Dzięki tym produktom ubezpieczeniowym pacjenci ponoszą znaczną część kosztów opieki zdrowotnej (1000 USD lub więcej rocznie dla osób indywidualnych). Zwolennicy tych produktów mają nadzieję, że zrobią więcej niż przesunięcie części wzrostu kosztów opieki zdrowotnej na pacjenta: uważają, że zachęty finansowe zamieni pacjentów w aktywowanych konsumentów , którzy wywierają presję na dostawców usług zdrowotnych w celu poprawy wydajności i jakości Opieki. Takie podejście rodzi szereg pytań. Po pierwsze, czy konsumenci są w stanie przejąć większość odpowiedzialności za podejmowanie decyzji dotyczących własnej opieki zdrowotnej. Zapisy w planach podlegających odliczeniu są nadal niskie, ale szybko rośnie, a niektóre narzędzia do porównywania szpitali i lekarzy są już dostępne w Internecie. Ale czy przekształcenie pacjentów w konsumentów faktycznie poprawi wyniki ich opieki. A może zdrowie dotkniętych finansowo pacjentów cierpi, ponieważ nie szukają opieki lub nie przestrzegają schematów leczenia.
Krytycy planów zdrowotnych ukierunkowanych na konsumentów odpowiedziały na te pytania dwadzieścia lat temu. Eksperyment ubezpieczeń zdrowotnych RAND wykazał, że podział kosztów (wymagający ponoszonych przez pacjenta wydatków) zmniejsza koszty, obniżając wykorzystanie opieki zdrowotnej – ale ma pewne niepożądane konsekwencje. W porównaniu do bezpłatnej opieki, podział kosztów zmniejszył odsetek osób o niskich dochodach, którzy poszukiwali wysoce skutecznej opieki w ostrych stanach o 39 procent i był związany z gorszą kontrolą ciśnienia krwi i mniej niezawodnym stosowaniem środków profilaktycznych, takich jak jak Pap rozmazuje. W tej wczesnej próbie pacjent-konsument nie wydawał się być w stanie odróżnić potrzeby od niepotrzebnej opieki.
Późniejsze badania potwierdzają, że rosnące koszty ponoszone przez pacjentów prowadzą do zmniejszenia wydatków na leczenie, ale ich spadek wpływa na opiekę, która jest silnie poparta dowodami oraz interwencjami o wątpliwej wartości. Po tym, jak Medicare wprowadziło refundację za mammografię w 1991 r., Kobiety z dodatkowym ubezpieczeniem, które pokrywały koszty ponoszone z kieszeni, okazały się 2-3 razy częściej poddawane badaniom przesiewowym na raka piersi, podobnie jak kobiety, które nie miały takiej pokrycia. Wyniki Badanie wykazało, że pacjenci z niskimi lub wysokimi wydatkami byli mniej skłonni do szukania opieki nad drobnymi objawami niż pacjenci bez współpłacenia – i że pacjenci z wysokimi odsetkami szukali również poważnych objawów po niższej stawce.3 Niedawno wprowadzono wielopoziomowa formuła wymagająca wysokich nakładów na niektóre leki wiązała się ze wzrostem odsetka pacjentów, którzy zaprzestali przyjmowania przepisanych statyn (21 procent vs
[podobne: laser biostymulacyjny, apteka homeopatyczna kraków, nfz bydgoszcz ekuz ]
[hasła pokrewne: apteka homeopatyczna kraków, parafia bilcza, axotret cena ]

0 thoughts on “Czy wysokoopłacalne plany zdrowotne zagrażają jakości opieki”

  1. [..] Blog oznaczyl uzycie nastepujacego fragmentu bład medyczny firmy odszkodowawcze[…]