Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/psychologiareligii.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Azytromycyna w dawce pojedynczej w porównaniu z penicyliną G Benzatyna do leczenia wczesnej kiły ad – Psycholog religii
Skip to content

Azytromycyna w dawce pojedynczej w porównaniu z penicyliną G Benzatyna do leczenia wczesnej kiły ad

2 lata ago

515 words

Wyniki dwóch badań pilotażowych sugerują, że lek może być skuteczny w zapobieganiu kiły u osób narażonych na pacjentów z przypadkami zakaźnymi5 oraz w leczeniu kiły wczesnej.6 Rozwijamy te małe badania pilotażowe w Stanach Zjednoczonych, prezentując wyniki randomizowanych, kontrolowana próba przeprowadzona w kraju rozwijającym się w celu zbadania hipotezy, że skuteczność pojedynczej, 2-g dawki doustnej azytromycyny jest równoważna skuteczności standardowego leczenia 2,4 MU benzatyny penicyliny G w leczeniu wczesnej kiły. Metody
Protokół badania został zatwierdzony przez komisje etyczne Tanzańskiego Narodowego Instytutu Badań Medycznych oraz London School of Hygiene and Tropical Medicine. Badanie przeprowadzono we współpracy z Mbeya Medical Research Program. Firma Pfizer przekazała 250 dawek azytromycyny, ale nie brała udziału w tym badaniu.
Uczestnicy
Osoby, u których wcześniej wykryto kiłę objawową (pierwotną lub wtórną) lub kiłę utajoną o wysokim mianie, rekrutowano poprzez badania przesiewowe populacji wysokiego ryzyka w regionie Mbeya w Tanzanii, w tym kohortę kobiet-prętowników, pacjentów z infekcjami przenoszonymi drogą płciową, uczestniczących w czterech publicznych klinikach, i tradycyjni producenci paszy uczestniczą w badaniach przesiewowych i interwencji terapeutycznych w przypadku chorób przenoszonych drogą płciową. W ramach działań interwencyjnych w przypadku zakażeń przenoszonych drogą płciową osoby z tych trzech grup badano pod kątem klinicznych i serologicznych objawów kiły.
Do badania zakwalifikowano osoby z podejrzaną pierwotną lub wtórną kiłą oraz osoby z reaktywnym szybkim testem z odczynem w osoczu (RPR) (VD25, Murex Diagnostics) w momencie badania przesiewowego. Dodatkowe kryteria kwalifikacyjne obejmowały wiek co najmniej 18 lat i zamieszkanie w Mbeya. Kryteriami wyłączającymi była ciąża, znana alergia na antybiotyki penicylinowe lub makrolidowe, stosowanie antybiotyków aktywnych przeciwko kiłowi w ciągu poprzednich sześciu miesięcy w objawowych przypadkach lub w ciągu ostatnich dwóch lat w przypadkach bezobjawowych oraz współistniejące choroby wymagające leczenia antybiotykami skutecznymi przeciwko kiłowi.
Uprawnieni uczestnicy zostali poinformowani o celach badania, procedurach i związanym z nim ryzyku oraz o pisemnej świadomej zgodzie i próbie krwi. Następnego dnia powtórzono testy RPR i przeprowadzono testy aglutynacji Treponema pallidum (Serodia, Fujirebio) na próbkach krwi w laboratorium badawczym Mbeya Medical Research Program w Mbeya. Zgodnie z planem przed rozpoczęciem badania, jeśli miana RPR okazały się być 1: 4 lub mniej, lub test aglutynacji cząstek T. pallidum był niereaktywny, uczestnicy zostali wykluczeni z badania, chyba że kiła pierwotna została potwierdzona przez odkrycie T. pallidum w wysięku wrzodowym w reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR) .7
Spośród kwalifikujących się uczestników, status serologiczny wirusa HIV oznaczano za pomocą testu immunoenzymatycznego z podwójnymi enzymami (oznaczenie HIV 1/2, Abbott i Enzygnost HIV 1/2 plus, Behring) próbek. Wszystkim udzielającym zgody pacjentom zaoferowano doradztwo przed i po poddaniu się testom na obecność wirusa HIV. Kwalifikujący się uczestnicy zakażeni HIV otrzymali profilaktykę kotrimoksazolową i zostali odesłani do istniejących usług wsparcia w Mbeya, dzięki czemu dostępne było dalsze leczenie infekcji oportunistycznych
[patrz też: nfz bydgoszcz ekuz, zacheusz cieszyn, przychodnia paprocany kontakt ]
[więcej w: zacheusz cieszyn, parafia palikówka, parafia siechnice ]

0 thoughts on “Azytromycyna w dawce pojedynczej w porównaniu z penicyliną G Benzatyna do leczenia wczesnej kiły ad”