Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/psychologiareligii.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
parafia rzuchowa – Psycholog religii
Skip to content

Tag: parafia rzuchowa

Szczepionka do zapobiegania Herpes Zoster

2 lata ago

979 words

W artykule wstępnym Gildena1 (wydanie z 2 czerwca) na temat badania Oxmana i wsp., 2 wyprowadzenie danych dotyczących efektywności kosztowej w odniesieniu do szczepienia przeciwko ospie wietrznej-półpaśca wśród osób starszych w badaniu zapobiegania półpaścu jest niejasne. Chociaż korzyści mogą się gromadzić z biegiem czasu, długoterminowa skuteczność i profile skutków ubocznych badanej szczepionki są nieznane. Leczenie…

Opcje zachowania płodności u kobiet

2 lata ago

1047 words

W artykule przeglądowym dotyczącym zachowania płodności u kobiet Lobo (wydanie z 7 lipca) stwierdza, że wielolekowa chemioterapia prowadzi do braku miesiączki u 25-50% pacjentów z chorobą nowotworową w wieku poniżej 20 lat iu 80-90% osób w wieku powyżej 25 lat w wieku. Bardziej szczegółowe dane są dostępne dla kobiet otrzymujących chemioterapię adjuwantową we wczesnym stadium…

Podpisy autoprzeciwciał w raku prostaty czesc 4

2 lata ago

471 words

Aby wzbogacić bibliotekę o peptydy, które wiążą się swoiście z autoprzeciwciałami u pacjentów z rakiem prostaty, przeprowadziliśmy kolejne rundy selekcji (ryc. 1). Procedura obejmowała usunięcie nieistotnych fagów z biblioteki przy użyciu perełek białka A / G, które były pokryte pulą przeciwciał IgG izolowanych z 10 losowo wybranych kontrolnych próbek surowicy (Figura i Tabela 2 Dodatkowego…

Skuteczność leków przeciwpsychotycznych u pacjentów z przewlekłą schizofrenią ad

2 lata ago

462 words

W następstwie tego trendu pojawiły się pytania dotyczące zalet klinicznych i opłacalności leków atypowych. Przedstawiamy podstawowe wyniki podwójnie ślepej, kontrolnej próby klinicznej sponsorowanej przez Narodowy Instytut Zdrowia Psychicznego (NIMH), którego celem było porównanie skuteczności nietypowych i konwencjonalnych leków przeciwpsychotycznych.22,23 Metody Ustalanie i projektowanie badań Badanie kliniczne przeciwpsychotycznych prób interwencji (CATIE) zostało zainicjowane przez NIMH w…

Azytromycyna w dawce pojedynczej w porównaniu z penicyliną G Benzatyna do leczenia wczesnej kiły

2 lata ago

510 words

Badania pilotażowe sugerują, że pojedyncza, 2-g dawkowa dawka azytromycyny może być alternatywą dla domięśniowej dawki 2,4-MU benzoesanu penicyliny G w zapobieganiu i leczeniu kiły. Oceniliśmy skuteczność leczenia azytromycyną w krajach rozwijających się. Metody Łącznie 328 osób, 25 z pierwotnymi i 303 z wysokim mianem (miano co najmniej 1: 8 z szybkim testem odczynnika plazminy [RPR]),…

Azytromycyna w dawce pojedynczej w porównaniu z penicyliną G Benzatyna do leczenia wczesnej kiły ad 8

2 lata ago

271 words

Jeden miał wzrost miana RPR 6 miesięcy po wyleczeniu, a reszta wzrosła od 9 do 15 miesięcy po wyleczeniu. Cztery z tych wzrostów miana RPR wystąpiło u 15 osób z negatywnym wynikiem testu na obecność pręcików, a 4 z 50 osób zarażonych wirusem HIV. Jest prawdopodobne, że niektóre lub wszystkie wzrosty miana RPR w tej…

Rachunki oszczędnościowe – Towarzystwo właścicielskie w służbie zdrowia cd

2 lata ago

755 words

Większość wydatków na opiekę zdrowotną ponoszą stosunkowo niewielka część pacjentów z najcięższymi dolegliwościami, którzy przekroczyli swój udział własny i, w wielu przypadkach, przekraczają roczne maksimum z własnej kieszeni. Istnieją znaczne różnice w sposobie stosowania procedur o wysokich kosztach, jednak projekty skierowane do konsumentów nie nakładają ograniczeń na takie procedury po tym, jak ich koszty wyczerpią…

Radykalna prostatektomia kontra czujne czekanie

2 lata ago

995 words

Bill-Axelson i in. (Wydanie z 12 maja) stwierdzają, że umieralność charakterystyczna dla choroby po 10 latach obserwacji zmniejszyła się o 5,3 punktu procentowego wśród mężczyzn przydzielonych do radykalnej prostatektomii, co sprzyja radykalnej prostatektomii w porównaniu z czujnym wyczekiwaniem. Jednak z danych w Tabeli 3 ich artykułu wynika, że z grupy prostatektomii zginęło 35 osób, a…

Profilaktyczna tyreoidektomia w wieloogniskowej neoplazji typu 2A

2 lata ago

522 words

Rak rdzeniasty tarczycy jest najczęstszą przyczyną zgonu u pacjentów z mnogimi nowotworami wewnątrzwydzielniczymi (MEN) typu 2A (MEN-2A) lub typu 2B lub rodzinnego rdzeniastego raka tarczycy. Staraliśmy się ustalić, czy całkowite wycięcie tarczycy u bezobjawowych młodych członków rodziny z MEN-2A, u którego zmutowany allel protoonkogenu RET może zapobiec lub wyleczyć rdzeniastego raka tarczycy. Metody W sumie…

Wczesne leczenie inwazyjne a selektywne leczenie inwazyjne w ostrych zespołach wieńcowych

2 lata ago

476 words

Aktualne wytyczne zalecają wczesną inwazyjną strategię dla pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST iz podwyższonym stężeniem T troponiny sercowej. Jednak badania z randomizacją nie wykazały ogólnego zmniejszenia śmiertelności, a zmniejszenie częstości zawału serca w poprzednich badaniach różniło się w zależności od definicji zawału mięśnia sercowego. Metody Losowo przydzielono 1200 pacjentów z ostrym…