Skip to content

Tag: nfz bydgoszcz ekuz

Wczesne leczenie inwazyjne a selektywne leczenie inwazyjne w ostrych zespołach wieńcowych ad 5

1 rok ago

526 words

Terapia medyczna przy wypisie była podobna w grupie przypisanej do wczesnej strategii inwazyjnej i grupie przypisanej do selektywnej inwazyjnej strategii, z wyjątkiem zastosowania klopidogrelu (odpowiednio 61 procent vs. 49 procent). Częstość stosowania statyn przy wypisie była bardzo wysoka w obu grupach (odpowiednio 90% i 94%). Pierwotny punkt końcowy Rycina 1. Rycina 1.

Abatacept w reumatoidalnym zapaleniu stawów oporny na hamowanie czynnika martwicy nowotworów czesc 4

1 rok ago

476 words

Wyniki w każdej podskali mogą wynosić od 0 do 10, a wyniki podsumowania mogą wynosić od 0 do 100, przy czym wyższe wyniki wskazują na lepszy stan zdrowia. Oceny bezpieczeństwa Pacjenci byli monitorowani pod kątem zdarzeń niepożądanych, poważnych zdarzeń niepożądanych oraz istotnych klinicznie zmian parametrów życiowych i testów laboratoryjnych. Zarówno badani zauważyli zarówno ciężkie zdarzenia…

Główne przyczyny zgonów wśród mężczyzn i kobiet w Chinach czesc 4

1 rok ago

548 words

Śmiertelność standaryzowana wiekowo dla pięciu wiodących przyczyn zgonu z powodu choroby naczyniowej (panel A) i nowotworów złośliwych (panel B) wśród 169 871 uczestników badania. Przewlekła choroba serca płuc (cor pulmonale) to nieprawidłowość struktury lub funkcji prawej komory, która w Chinach jest zwykle spowodowana przewlekłą obturacyjną chorobą płuc. Pięć głównych przyczyn zgonów z powodu chorób naczyniowych…

Biały płaszcz, nastrój indygo – depresja w szkole medycznej ad

1 rok ago

530 words

Ale jeśli ludzie nie wiedzą, jak leczyć własną depresję, ma to negatywny wpływ na sposób leczenia pacjentów – powiedziała Tjia. Dlaczego bycie studentem medycyny zwiększa ryzyko depresji. Raymond uważa, że strategie radzenia sobie ze studentami i zdrowie osobiste pogarszają się wraz z postępem w szkole medycznej. Uczniowie widzą, jak wchodzą do bardzo wąskiego tunelu –…

Mutacje w regionie Precore regionu wirusa zapalenia wątroby typu B u pacjentów z ciężkim i ciężkim zapaleniem wątroby ad

1 rok ago

562 words

Ci pacjenci mieli wysokie poziomy aminotransferazy asparaginianowej w surowicy (średnia, 8,86 .mol na sekundę na litr) i byli seropozytywni dla HBsAg i anty-HBc IgM. Próbki biopsji wątroby pobrano od 7 z tych 10 pacjentów i miały typowe cechy patologiczne ostrego zapalenia wątroby. Wszyscy ci pacjenci szybko wyzdrowali, a HBsAg usunął się z surowicy. Aby ustalić,…