Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/psychologiareligii.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Mutacje w regionie Precore regionu wirusa zapalenia wątroby typu B u pacjentów z ciężkim i ciężkim zapaleniem wątroby ad 7 – Psycholog religii
Skip to content

Mutacje w regionie Precore regionu wirusa zapalenia wątroby typu B u pacjentów z ciężkim i ciężkim zapaleniem wątroby ad 7

2 lata ago

492 words

W tym badaniu testowaliśmy możliwość późnego pojawienia się mutacji precore w ostrym zapaleniu wątroby typu B, które zwykle ma przebieg kilku tygodni. W przeciwieństwie do naszych obserwacji w przewlekłym zapaleniu wątroby, w ostrym zapaleniu wątroby nie mogliśmy wykryć przesunięcia populacji wirusowej z rodzaju dzikiego do mutanta. Ponadto, uzyskaliśmy próbki od pozornego źródła ostrej infekcji śmiertelnej u jednego z naszych pacjentów (Pacjent 3). Dawca i biorca mieli identyczne sekwencje nukleotydowe z kodonem stop w regionie precore. Dane te wskazują, że zmutowany wirus pierwotny był szczepem infekującym u tego pacjenta z piorunującym zapaleniem wątroby. Ponieważ we wszystkich badanych przypadkach niemożliwe było uzyskanie próbek z prawdopodobnego źródła, nie można całkowicie wykluczyć innych możliwości, takich jak szybkie usunięcie jednego z dwóch początkowych szczepów. W związku z tym niedawno udało nam się zarażać tylko stare kaczątka tylko wirusem typu dzikiego, tylko wirusem pierwotnego mutanta lub oboma wirusami (kaczym HBV). Tylko wirus o pierwotnym zmutowanym pochodzeniu powodował patologiczne objawy ciężkiego uszkodzenia wątroby (dane niepublikowane). Ponadto u kaczek zakażonych oboma szczepami najpierw wyeliminowano mutanta, a nie dziki szczep. Te dane eksperymentalne potwierdzają również twierdzenie, że szczep z pierwotnym mutacją jest odpowiedzialny za ciężkie uszkodzenie wątroby. Mechanizm, za pomocą którego mutanty te indukują uszkodzenie hepatocytów, nie jest znany. HBcAg i HBeAg są związane z celami cytotoksycznych limfocytów T.28, 29 Jeśli HBcAg jest wytwarzany przez mutanty i ulega ekspresji na powierzchni komórki, 29 brak krążącego HBeAg może kierować silniejszy immunologiczny atak limfocytów przeciwko HBcAg na hepatocyty, co skutkuje w cięższym uszkodzeniu wątroby. Inną możliwością jest to, że skrócony peptyd pochodzący z regionu precore z kodonem stop może działać jako cel immunologiczny. W tym kontekście mutacja missense na nukleotydzie 1838 może odgrywać ważną rolę w patogenezie ciężkiego uszkodzenia wątroby. Mutacja w dziewiątym kodonie regionu pierwotnego (nukleotyd 1838) została udokumentowana tylko w 2 z 18 opisanych sekwencji nukleotydowych. 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Znaczenie tego nukleotydu należy zbadać w różnych chorobach wątroby. Trzecią możliwością jest, że zmutowany wirus jest bezpośrednio cytopatyczny wobec hepatocytów. In vitro, delecja sekwencji wstępnej dała dramatyczny wzrost w syntezie HBcAg40. Przeciwnie, komórki zawierające region precore głównie eksprymują i wydzielają HBeAg w pożywce hodowlanej40. Tak więc, typ pre-mutanta może syntetyzować znacznie większej ilości HBcAg niż typ dziki, a zatem działają jako wirus cytopatyczny.
Klinicznie nadal brakuje wiarygodnych markerów, które przewidują wynik ostrego zapalenia wątroby. Najważniejsze kliniczne implikacje naszych badań wskazują, że możemy być w stanie przewidzieć wynik choroby wątroby u pacjentów z ostrym zapaleniem wątroby typu B lub zaostrzenie przewlekłej choroby poprzez analizę sekwencji wstępnych genomu wirusa.
Author Affiliations
Od Pierwszego Wydziału Medycyny, Szkoły Medycznej Uniwersytetu Chiba, 1-8-1 Inohana, Chiba, Japonia (280), gdzie prośby o przedruk należy kierować do dr. Omaty.

[hasła pokrewne: bisocard cena, apteka homeopatyczna kraków, przychodnia paprocany ]

0 thoughts on “Mutacje w regionie Precore regionu wirusa zapalenia wątroby typu B u pacjentów z ciężkim i ciężkim zapaleniem wątroby ad 7”