Skip to content

Mutacje w regionie Precore regionu wirusa zapalenia wątroby typu B u pacjentów z ciężkim i ciężkim zapaleniem wątroby ad 5

1 rok ago

557 words

W 1982 r. Jej poziom aminotransferazy alaninowej w surowicy nieznacznie wzrósł, ale wyszła z tego epizodu (ryc. 3). Następnie była bezobjawowa do listopada 1983 roku, kiedy rozwinęła się żółtaczka i została przyjęta do naszego szpitala. Niewydolność wątroby rozwijała się stopniowo, a ona zmarła w lutym 1984 r. Badanie pośmiertne ujawniło nekrozę wątroby. Sekwencje DNA HBV w regionach precore badano w próbkach surowicy pobranych przy pięciu różnych okazjach (27 października 1980, 22 lutego 1982, 29 grudnia 1983 oraz 24 stycznia i 25, 1984) (ryc. 3). Mutacja kodonu stop przy nukleotydzie 1896 i mutacja missense z izoleucyny do waliny przy nukleotydzie 1838 znaleziono we wszystkich pięciu próbkach. Sekwencja wstępna w ostrym, samoograniczającym się zapaleniu wątroby
Całą sekwencję nukleotydów określono również u 10 pacjentów z ostrym zapaleniem wątroby typu B, które ustąpiło. Nie stwierdzono mutacji nukleotydu 1896, która wprowadziłaby kodon stop u któregokolwiek z 10 pacjentów (ryc. 2). U wszystkich tych pacjentów czynność wątroby ostatecznie powróciła do normy, a HBsAg został usunięty z surowicy. Mutacja mutacji A-to-G przy nukleotydzie 1838, która przekształciła izoleucynę (ATC) w walinę (GTC) i mutację A-to-T przy nukleotydzie 1846, stwierdzono u dwóch pacjentów.
Aby ocenić możliwość późnego pojawienia się mutacji kodonu stop w regionie początkowym, surowicę uzyskano od pięciu pacjentów zarówno podczas fazy HBeAg-pozytywnej, jak i anty-HBe-dodatnich ostrego zapalenia wątroby typu B. Brak różnic w sekwencji nukleotydów odnotowano w pięciu parach próbek.
Dyskusja
Klirens wirusa zapalenia wątroby typu B może być szybki u pacjentów z piorunującym zapaleniem wątroby.21 Tak więc, HBsAg w surowicy jest czasami niewykrywalny, gdy pacjenci przechodzą do niewydolności wątroby. Ten szybki klirens wirusa utrudnia uzyskanie ilości wystarczających do zbadania struktur kwasu nukleinowego. Używając PCR do amplifikacji małych ilości kwasów nukleinowych, 16 byliśmy w stanie zbadać strukturę genową wirusa zapalenia wątroby typu B w surowicy. Przebadaliśmy dziewięciu pacjentów, których przebieg był piorunujący lub ciężki i którzy zmarli z powodu niewydolności wątroby w naszym zakładzie lub szpitalu afiliowanym w pewnym okresie w ciągu ostatnich sześciu lat. Spośród nich pięciu pacjentów nie miało historii choroby wątroby. Test na surowicę anty-HBc IgM był silnie pozytywny u wszystkich pięciu pacjentów. Badanie pośmiertne wątroby ujawniło masywną lub nużącą martwicę. Tak więc, tych pięciu pacjentów wydaje się mieć typowe piorunujące zapalenie wątroby typu B. Pozostała czwórka pacjentów była nosicielką wirusa zapalenia wątroby typu B, z ciężkim zaostrzeniem zapalenia wątroby i niewydolnością wątroby. Wstępna mutacja nukleotydu 1896 została stwierdzona u wszystkich siedmiu pacjentów, od których moglibyśmy uzyskać DNA HBV poprzez amplifikację PCR. W przeciwieństwie do tej mutacji nie stwierdzono u żadnego z 10 pacjentów z typowym ostrym zapaleniem wątroby typu B.
Nasze odkrycie, że dwaj pacjenci, którzy mieli śmiertelne zapalenie wątroby po transfuzji, miało zmutowany wirus ma szczególne znaczenie. Obecnie Japoński Czerwony Krzyż sprawdza całą pobraną krew na obecność HBsAg przez odwrotną bierną hemaglutynację, a zakażona krew wirusem zapalenia wątroby typu B jest wyeliminowana. Jednak wciąż istnieje szansa, że krew zawierająca poziomy wirusa poniżej progów wykrywalności tej metody badań przesiewowych może zostać podana pacjentom
[przypisy: apteka homeopatyczna kraków, parafia rzuchowa, parafia szprotawa ]

0 thoughts on “Mutacje w regionie Precore regionu wirusa zapalenia wątroby typu B u pacjentów z ciężkim i ciężkim zapaleniem wątroby ad 5”