Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/psychologiareligii.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Azytromycyna w dawce pojedynczej w porównaniu z penicyliną G Benzatyna do leczenia wczesnej kiły ad 5 – Psycholog religii
Skip to content

Azytromycyna w dawce pojedynczej w porównaniu z penicyliną G Benzatyna do leczenia wczesnej kiły ad 5

2 lata ago

169 words

Nie było istotnej różnicy w tych wskaźnikach między grupami. Podczas trzymiesięcznego badania kontrolnego wszystkie owrzodzenia ustąpiły całkowicie. Tabela 2. Tabela 2. Łączne wskaźniki wyleczeń w badaniach kontrolnych po trzech, sześciu i dziewięciu miesiącach. Rysunek 2. Rysunek 2. Średnie wskaźniki wyleczenia. Lek został zarejestrowany w trakcie lub przed dziewięciomiesięczną wizytą kontrolną u wszystkich poza 21 uczestnikami. Dane dotyczące 9 uczestników zostały ocenzurowane podczas trzymiesięcznej wizyty kontrolnej i 2 podczas sześciomiesięcznej wizyty kontrolnej, a niepowodzenie leczenia odnotowano u 10 uczestników podczas dziewięciomiesięcznej wizyty kontrolnej. W analizie podstawowej współczynniki wyleczeń wynosiły 97,7% (przedział ufności 95%, 94,0 do 99,4) w grupie azytromycyny i 95,0% (przedział ufności 95%, od 90,6 do 97,8) w grupie benzatynowej penicyliny G (95-procentowy przedział ufności dla różnica od -1,7 do 7,1 procent), uzyskując wcześniej określone kryteria równoważności i wskazując, że prawdopodobieństwo, że wskaźnik wyleczenia o 7,5 punktu procentowego niższy dla azytromycyny niż dla benzoesanu G penicyliny można będzie pewnie wyłączyć (z = 3,09, P <0,002) (Tabela 2). Wskaźnik wyleczenia podczas trzymiesięcznej wizyty kontrolnej wyniósł 59,4 procent (przedział ufności 95 procent, 51,8 do 67,1) w grupie azytromycyny i 59,5 procent (przedział ufności 95 procent, 51,8 do 67,3) w grupie benzatynowej penicyliny G i wyleczenie wskaźniki w sześciomiesięcznym okresie obserwacji wynosiły 85,5 procent (przedział ufności 95 procent, 79,4 do 90,6) i 81,5 procent (przedział ufności 95 procent, 74,8 do 87,4), odpowiednio (Tabela 2 i Figura 2). Konsekwentne ustalenia uzyskano w analizach podgrup opartych na grupie badanej, stadium kiły, wyjściowym miano RPR i statusie HIV (tabela 2) oraz wieku i płci (dane nie przedstawione), przy czym azytromycyna wykazała równą lub większą skuteczność we wszystkich badanych podgrupach.
Ponieważ wystąpiły znaczne różnice między uczestnikami w czasie wizyt kontrolnych, w zakresie od 32 do 133 dni w przypadku wizyty 3-miesięcznej, od 130 do 229 dni w przypadku wizyty 6-miesięcznej i od 207 do 304 dni w przypadku wizyty 9-miesięcznej wizyta w miesiącu, przeprowadziliśmy analizę wtórną, która była oparta na dokładnych odstępach czasu między leczeniem a kolejnymi badaniami. Odkrycia były podobne, z odsetkiem wyleczeń po 9 miesiącach 98,3 procent (95 procent przedziału ufności, 94,5 do 99,7) w grupie azytromycyny i 96,5 procent (przedział ufności 95 procent, 92,0 do 98,8) w grupie benzatynowej penicyliny G.
Rysunek 3. Rycina 3. Stężenia utwardzania według leczenia (panel A), stadium kiły (panel B), miano RPR na poziomie wyjściowym (panel C) i status HIV (panel D). Analizy podgrup zostały również wykorzystane do określenia czynników socjodemograficznych i biologicznych współczynników wyleczeń w obu grupach. Ani wiek, ani płeć nie były istotnie związane z odsetkiem wyleczeń. Krzywe przeżycia dla czasu do wyleczenia na podstawie analizy wtórnej w wybranych podgrupach pokazano na rycinie 3. Czas między leczeniem a wyleczeniem był krótszy u uczestników z kiłą pierwotną niż wśród osób z utajonymi przypadkami (ryc. 3B) oraz wśród uczestników z Miana RPR co najmniej 1:64 niż u osób o niższych mianach (Ryc. 3C), chociaż wskaźniki wyleczeń o 9 miesięcy były wysokie we wszystkich podgrupach
[więcej w: aloe vera forever, cena rezonansu magnetycznego głowy, neurolog dziecięcy radom ]
[hasła pokrewne: neurolog dziecięcy radom, parafia łomna, nfz bydgoszcz ekuz ]

0 thoughts on “Azytromycyna w dawce pojedynczej w porównaniu z penicyliną G Benzatyna do leczenia wczesnej kiły ad 5”

  1. Oprócz tego że masz problemy z tarczyca to prawdopodobnie cierpisz na tężyczkę utajona