Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/psychologiareligii.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Abatacept w reumatoidalnym zapaleniu stawów oporny na hamowanie czynnika martwicy nowotworów ad 6 – Psycholog religii
Skip to content

Abatacept w reumatoidalnym zapaleniu stawów oporny na hamowanie czynnika martwicy nowotworów ad 6

2 lata ago

221 words

Funkcja fizyczna (panel A) i jakość życia związana z opieką zdrowotną (panel B) w szóstym miesiącu. Panel A pokazuje odsetek pacjentów, którzy mieli poprawę w stosunku do wartości wyjściowej o co najmniej 0,3 w indeksie niepełnosprawności HAQ po sześciu miesiącach. Panel B pokazuje wpływ abataceptu i placebo na jakość życia związaną ze zdrowiem po sześciu miesiącach, zgodnie z wynikami SF-36.21 Wyniki mogą wynosić od 0 do 100, przy czym wyższe wyniki wskazują na lepszą jakość życia. Poprawa o 3 punkty została uznana za klinicznie znaczącą.22 Dwóch pacjentów z grupy abatacept zostało wykluczonych z analizy skuteczności ze względu na naruszenie protokołu. (Ta liczba została poprawiona z wersji opublikowanej 15 września 2005 r.)
Po sześciu miesiącach znacznie więcej pacjentów w grupie abataceptu niż w grupie placebo miało istotną klinicznie poprawę funkcji fizycznej (zdefiniowaną jako poprawa wskaźnika niepełnosprawności HAQ o co najmniej 0,3 od wartości wyjściowej) (47,3% w porównaniu z 23,3%, P <0,001) (Figura 3A). Znaczącą poprawę osiągnięto przed pierwszym pomiarem w 15 dniu w grupie abataceptu, w porównaniu z grupą placebo (dane nie pokazane). Po sześciu miesiącach grupa abataceptu miała również większą średnią poprawę od wartości wyjściowej w indeksie niepełnosprawności HAQ (0,45 vs. 0,11, P <0,001).
Poprawa jakości życia związanej ze zdrowiem
W porównaniu z grupą placebo, grupa abatacept miała znacznie większą poprawę od wartości wyjściowych w punktach dla wszystkich ośmiu fizycznych i psychicznych podskal SF-36 (Figura 3B). Poprawa wyników dla wszystkich podskal została uznana za klinicznie znaczącą (co odzwierciedla wzrost o co najmniej 3 punkty). 22 W porównaniu z grupą placebo, grupa abataceptów również znacząco poprawiła wyniki podsumowań komponentu fizycznego i komponentu mentalnego (P <0,001 i P <0,01, odpowiednio) (Figura 3B).
Bezpieczeństwo
Tabela 2. Tabela 2. Zdarzenia niepożądane. Częstość przerwania leczenia z powodu zdarzeń niepożądanych i poważnych zdarzeń niepożądanych była niska i podobna w grupach abatacept i placebo (odpowiednio 3,5% i 3,8% oraz 2,7% i 1,5%) (tabela 2). Wskaźniki zdarzeń niepożądanych i poważnych zdarzeń niepożądanych były również podobne w grupach abatacept i placebo (odpowiednio 79,5% i 71,4% oraz 10,5% i 11,3%) (tabela 2). Częstość występowania ciężkich zakażeń (tabela 2) wynosiła 2,3 procent w obu grupach i nie obserwowano żadnych nietypowych lub oportunistycznych zakażeń.
Infekcje występowały częściej w grupie abataceptu niż w grupie placebo (37,6% w porównaniu z 32,3%, P = 0,30), najczęściej zgłaszano zapalenie błony śluzowej nosa i gardła, zapalenie górnych dróg oddechowych i zapalenie oskrzeli. Większość zakażeń miała nasilenie od łagodnego do umiarkowanego. Częstość przerwania leczenia z powodu zakażenia wynosiła 0,8% w grupie abataceptu i 1,5% w grupie placebo (p = 0,61). Jeden pacjent leczony abataceptem zmarł na zawał mięśnia sercowego i zastoinową niewydolność serca. Wydarzenie to nie zostało uznane przez badacza za powiązane z badanym lekiem.
Leczenie abataceptem nie zwiększało ryzyka indukowania przeciwciał przeciwjądrowych ani przeciwciał przeciw dwuniciowemu DNA
[patrz też: przychodnia eskulap, poradnia endokrynologiczna dla dzieci, orsalit ulotka ]
[więcej w: orsalit ulotka, tyreoidektomia, parafia stryszów ]

0 thoughts on “Abatacept w reumatoidalnym zapaleniu stawów oporny na hamowanie czynnika martwicy nowotworów ad 6”