Warning: Declaration of WPRandomPostsWidget::update($new_instance) should be compatible with WP_Widget::update($new_instance, $old_instance) in /home/hydra8/ftp/psychologiareligii.pl/wp-content/plugins/wp-random-posts/randomposts.php on line 38
Abatacept w reumatoidalnym zapaleniu stawów oporny na hamowanie czynnika martwicy nowotworów ad 5 – Psycholog religii
Skip to content

Abatacept w reumatoidalnym zapaleniu stawów oporny na hamowanie czynnika martwicy nowotworów ad 5

2 lata ago

224 words

Brak skuteczności (w oparciu o dyskrecję pacjenta i badacza) był głównym powodem przerwania leczenia w obu grupach (odpowiednio 5,4 i 20,3%) (ryc. 1). Podstawowa charakterystyka demograficzna i kliniczna
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka wyjściowa pacjentów. Wyjściowe cechy demograficzne i kliniczne były podobne w obu grupach (tabela 1). Pacjenci mieli czynną chorobę w punkcie wyjściowym, o czym świadczą wysokie średnie zliczenia tkliwych i spuchniętych stawów, wyniki dla wskaźnika niepełnosprawności HAQ, poziomów białka C-reaktywnego i DAS28 (Tabela 1). Procent obecnych i byłych użytkowników anty-TNF-. był podobny w grupach abatacept i placebo (odpowiednio 38,0 procent i 41,4 procent oraz 62,0 procent i 58,6 procent).
Skuteczność kliniczna
Poprawienie znaków i symptomów
Rysunek 2. Rysunek 2. Objawy i objawy choroby. Panel A pokazuje stawki odpowiedzi ACR 20, ACR 50 i ACR 70 po sześciu miesiącach. Panel B pokazuje wskaźniki odpowiedzi ACR 20 na każdą wizytę po linii podstawowej podczas sześciomiesięcznego badania. Liczby pod panelem to liczba pacjentów z odpowiedzią, którzy zostali oceniani. Panel C pokazuje wskaźniki niskiego poziomu aktywności choroby i remisji po sześciu miesiącach, jak określono przy użyciu DAS28. Dwóch pacjentów z grupy abatacept zostało wykluczonych z analizy skuteczności ze względu na naruszenie protokołu.
Po sześciu miesiącach odsetek odpowiedzi ACR 20 był znacząco wyższy w grupie abataceptu niż w grupie placebo (50,4 procent w porównaniu z 19,5 procentami, p <0,001) (Figura 2A). Wskaźniki odpowiedzi w grupie abataceptu były istotnie wyższe niż w grupie placebo od 15 dnia i stopniowo zwiększały się podczas sześciomiesięcznego okresu badania (Figura 2B). Wskaźniki odpowiedzi ACR 50 i ACR 70 były również znacząco wyższe w grupie abataceptu niż w grupie placebo po sześciu miesiącach (wskaźnik odpowiedzi ACR 50, 20,3 procent vs. 3,8 procent, P <0,001, wskaźnik odpowiedzi ACR 70, 10,2 procent vs. 1,5 procent, P = 0,003) (Figura 2A). Spośród obecnych i byłych użytkowników terapii anty-TNF-. odsetek odpowiedzi ACR 20 był znacząco wyższy w grupie abataceptu niż w grupie placebo (P <0,001 dla obu porównań).
Obecni użytkownicy środków anty-TNF-. wycofali taką terapię przed randomizacją. Ocenialiśmy zmiany poziomu białka C-reaktywnego oraz liczby spuchniętych i tkliwych stawów u obecnych i byłych użytkowników anty-TNF-. w grupie placebo podczas badania. Nie stwierdzono znaczącego wzrostu liczby obrzękniętych stawów (średnia liczba stawów, 20 w badaniu przesiewowym, 21 w randomizacji i 17 w dniu 29 po randomizacji), stawów czułych (średnia liczba stawów, 29 w badaniu przesiewowym, 30 w randomizacji i 27 w dniu 29 po randomizacji) lub poziomy białka C-reaktywnego (dane nie pokazane) podczas okresu wymywania lub później.
Tempo remisji (zdefiniowanej przez DAS28 poniżej 2,6) po sześciu miesiącach było również znacząco wyższe w grupie abataceptu niż w grupie placebo (10,0% w porównaniu z 0,8%, P <0,001) (Figura 2C). Ponadto 17,1% pacjentów w grupie abataceptu miało niski poziom aktywności choroby po sześciu miesiącach (zgodnie z definicją DAS28 wynoszącą 3,2 lub mniej) w porównaniu z 3,1% pacjentów w grupie placebo (p <0,001).
Ulepszenie funkcji fizycznej
Rysunek 3
[więcej w: pedodonta warszawa, choroba raynauda leczenie, obrażenia po wypadku samochodowym ]
[podobne: psychologia religii, parafia szprotawa, bisocard cena ]

0 thoughts on “Abatacept w reumatoidalnym zapaleniu stawów oporny na hamowanie czynnika martwicy nowotworów ad 5”